PERSONLIG VEILEDNING, MED FAST VEILEDER, ANNENHVER UKE, GJENNOM HELE ÅRET

– 20 samtaler med fast veileder gjennom hele året, med fokus på deg og ditt liv.

Livet, troen og tjenesten

Faith in action tilbyr et unikt veiledningsopplegg for deg som student. Ved skolestart får du tildelt en personlig veileder, eller mentor, som vil følge deg gjennom hele skoleåret.

Tema for veiledningsamtalene følger både innholdet i undervisningen og opplevelsen med din faste tjeneste. På den måten kan du lære mye og bli utfordret på områder du ønsker å utvikle deg innenfor.

Hele skoleåret begynner med at alle studentene skriver sin egen tros- og livsfortelling. Denne blir utgangspunkt for de første veiledningsamtalene. Deretter formes innholdet etter det du selv har behov for.